Ola ‘o e langa ngaue ‘a e kau ngoue hili ‘a e fakatamaki koia ko Gita.

Monday, March 19th, 2018

Koe tu’unga ena kuo a’u ki ai e langa ngaue he ‘osi koia e fakatamaki fakaenatula koia ko Gita. Koe ngoue’anga eni ‘a e tangata’eiki ko Lata Silapelu mo Tuliteu ‘I ‘Ahau. Fakatatau ki he’ena fakamatala ‘oku I heena ngoue ‘a e kumala oku teuteu ke tanu koe koane moe talo tonga pea pehe ki he manioke. ‘Oku fakafiefia ‘a e tuu fakataha a e kaingani ke kamata ke langa hake ‘a e ngoue koe siofia ki he malu fakame’atokoni hili koia ‘a e fakatamaki fakaenatula koia ko Gita.

 

IMG_5065 IMG_5064 IMG_5063 IMG_5062 IMG_5061 IMG_5060 IMG_5059 IMG_5057

 


Comments are closed.

HEADLINES

European Union through SPC- Hango Agriculture College Partnership supplies seeds for farmers in Tonga
Hango Seed Handover

Over 200,000 tomato and capsicum seeds were handed over to the Ministry of […]

FULL STORY
PUBLIC NOTICE
images[2]

Public Notice Prohibition of taking Chestnut (Ifi) from Tonga to Australia Due […]

FULL STORY
Ola ‘o e langa ngaue ‘a e kau ngoue hili ‘a e fakatamaki koia ko Gita.
IMG_5057

Koe tu’unga ena kuo a’u ki ai e langa ngaue he ‘osi […]

FULL STORY
TUFA TOKONI KI HE KAU NGOUE MEI HE PULE’ANGA NU’USILA MO ‘AOSITELELIA
IMG_4972

Na’e tatau moe ha ‘a e fiefia e kau ‘ofisa kolo moe kau […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.