Ola ‘o e langa ngaue ‘a e kau ngoue hili ‘a e fakatamaki koia ko Gita.

Monday, March 19th, 2018

Koe tu’unga ena kuo a’u ki ai e langa ngaue he ‘osi koia e fakatamaki fakaenatula koia ko Gita. Koe ngoue’anga eni ‘a e tangata’eiki ko Lata Silapelu mo Tuliteu ‘I ‘Ahau. Fakatatau ki he’ena fakamatala ‘oku I heena ngoue ‘a e kumala oku teuteu ke tanu koe koane moe talo tonga pea pehe ki he manioke. ‘Oku fakafiefia ‘a e tuu fakataha a e kaingani ke kamata ke langa hake ‘a e ngoue koe siofia ki he malu fakame’atokoni hili koia ‘a e fakatamaki fakaenatula koia ko Gita.

 

IMG_5065 IMG_5064 IMG_5063 IMG_5062 IMG_5061 IMG_5060 IMG_5059 IMG_5057

 


Comments are closed.

HEADLINES

FANONGONONGO SAVEA NGOUE POTUNGAUE NGOUE, ME’ATOKONI MOE VAOTATA
IMG_5064

ÓKU ÓATU ‘A E FANONGONONGO SAVEA NGOUE KI HE VAHEFONUATONGATAPU.   KO E […]

FULL STORY
FAKAPAPAU’I KI MU’A PEAKE TOKI FOLAU MO HA ME’ATOKONI KI NU’USILA
Page1

Ko ho’o folau kotoa pe ki Nu’usila mo ha fa’ahinga me’atokoni kuo […]

FULL STORY
WORLD FOOD DAY 2018
IMG_0214

The Theme for world food day 2018 is ”OUR ACTION ARE OUR […]

FULL STORY
Memorandum of Understanding(MOU) Between New Zealand and Tonga Government, Ministry of Agriculture,Food,Forests and Fisheries
IMG_9746

Memorandum of Understanding was signed on October 4 in Nuku’alofa, Memorandum of […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.