PUBLIC NOTICE

Monday, March 26th, 2018

Public Notice

Prohibition of taking Chestnut (Ifi) from Tonga to Australia

Due to a recent change to the regulations of Australian Biosecurity Import Condition (BICON), the public is hereby notified that chestnut (ifi) in any forms (raw, frozen or cooked) is no longer allowed to be taken by any means (on aircraft, cargo or vessel shipment) from Tonga to Australia.

The Quarantine Department is requesting public cooperation in complying with this new regulation in order to avoid risks of confiscating chestnut shipments at the Australian border clearance or personally bearing the costs for the returning/reshipment of the chestnut (ifi) consignment from Australia to Tonga.

We appreciate your cooperation in this matter.

Malo ‘Aupito,

Head of Quarantine & Quality Management Division

Ministry of Agriculture, Food, Forests and Fisheries.

FANONGONONGO

Tapu hono ‘ave ‘a e Ifi ki ‘Aositelelia

Hou’eki mo hotau kainga fakatokanga’iange koe’uhi koe liliu kuo fakahoko he Pule’anga ‘Aositelelia pe ‘oku ‘iloa koe “Australian Biosecurity Import Condition”(BICON) ki he tu’utu’uni ki he ngaahi me’atokoni ‘oku ngofua ke ‘ave ki ‘Aositelelia.

Fakatokanga’i ange kuo ‘IKAI KE TOE NGOFUA PE TAPU hono toe uta atu e IFI ki ha fa’ahinga feitu’u pe ‘i ‘AOSITELELIA. ‘Oku tatau pe heni hono ‘ave vakapuna fakataha moe pasese pe cargo, pe koniteina vaka tahi. ‘Oku ‘oatu e kole mei he Potungaue ke mou kataki ‘o muimui ki he tu’utu’uni fo’ou ko’e’uhi ke ‘oua na’a faka’auha pe toe fakafoki mai ho’o uta ifi ki Tongani. ‘Ilonga ha taha tene maumau’i e tu’utu’uni ko’eni te ne fua kotoa e ngaahi fakamole ki hono faka’auha pe fakafoki mai ‘ene uta koia mei ‘Aositelelia. Fakatauange e hokohokoatu ai pe ‘etau fetokoni’aki he tafa’aki ko’eni.

Faka’apa’apa atu

Pule, Va’aKolonitini

Potungaue Ngoue, Me’atokoni, Vao’akau moe Toutai


Comments are closed.

HEADLINES

FANONGONONGO SAVEA NGOUE POTUNGAUE NGOUE, ME’ATOKONI MOE VAOTATA
IMG_5064

ÓKU ÓATU ‘A E FANONGONONGO SAVEA NGOUE KI HE VAHEFONUATONGATAPU.   KO E […]

FULL STORY
FAKAPAPAU’I KI MU’A PEAKE TOKI FOLAU MO HA ME’ATOKONI KI NU’USILA
Page1

Ko ho’o folau kotoa pe ki Nu’usila mo ha fa’ahinga me’atokoni kuo […]

FULL STORY
WORLD FOOD DAY 2018
IMG_0214

The Theme for world food day 2018 is ”OUR ACTION ARE OUR […]

FULL STORY
Memorandum of Understanding(MOU) Between New Zealand and Tonga Government, Ministry of Agriculture,Food,Forests and Fisheries
IMG_9746

Memorandum of Understanding was signed on October 4 in Nuku’alofa, Memorandum of […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.