TOKONI ‘A E AUSTRALIAN AID FAKAFOU MAI I HE PHAMA

Monday, March 5th, 2018

Na’e ta’imalie e Potungaue I he tokoni fakame’angaue mei he Australian Aid fakafou mai I he PHAMA. Koe tokoni koeni nae kau ai ‘a e  ongo misini tutu’u ‘akau moe safety gear ke ngaue’aki e kinautolu tenau ngaue’aki e me’angaue ni.

Na’e talitali lelei ‘ehe Talekita oe Potungaue Ngoue, Dr Viliami Manu e ‘ofa ni mo’ene pehe e tokoni lahi e meangaue ni kihe tutu’u e ngaahi ‘ulu niu moe gaahi ‘ulu ‘akau ne holo ‘I he fakatamaki koia ko Gita. ‘E toe fakahoko moha ako makehe ki hono ngaue’aki ‘o e ngaahi me’angaue ni ‘e ha fakafofonga mei he Nishi Trading.

Na’e foaki ‘ae me’a’ofa ni ‘e he tokoni talekita ‘o e Australian High Commision ‘o fakafofonga’i mai ‘a e PHAMA. Na’e pehe e Paula Mosa’ati mei he PHAMA ‘oku ‘amanaki ‘e toe ‘omai moha ngaahi me’angaue ‘o toe lahi ange he vave taha.


Comments are closed.

HEADLINES

Ola ‘o e langa ngaue ‘a e kau ngoue hili ‘a e fakatamaki koia ko Gita.
IMG_5057

Koe tu’unga ena kuo a’u ki ai e langa ngaue he ‘osi […]

FULL STORY
TUFA TOKONI KI HE KAU NGOUE MEI HE PULE’ANGA NU’USILA MO ‘AOSITELELIA
IMG_4972

Na’e tatau moe ha ‘a e fiefia e kau ‘ofisa kolo moe kau […]

FULL STORY
JOB VACANCY
images[2]

VIP Driver

FULL STORY
TOKONI ‘A E AUSTRALIAN AID FAKAFOU MAI I HE PHAMA
viliami manu

Na’e ta’imalie e Potungaue I he tokoni fakame’angaue mei he Australian Aid […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.