TOKONI ‘A E AUSTRALIAN AID FAKAFOU MAI I HE PHAMA

Monday, March 5th, 2018

Na’e ta’imalie e Potungaue I he tokoni fakame’angaue mei he Australian Aid fakafou mai I he PHAMA. Koe tokoni koeni nae kau ai ‘a e  ongo misini tutu’u ‘akau moe safety gear ke ngaue’aki e kinautolu tenau ngaue’aki e me’angaue ni.

Na’e talitali lelei ‘ehe Talekita oe Potungaue Ngoue, Dr Viliami Manu e ‘ofa ni mo’ene pehe e tokoni lahi e meangaue ni kihe tutu’u e ngaahi ‘ulu niu moe gaahi ‘ulu ‘akau ne holo ‘I he fakatamaki koia ko Gita. ‘E toe fakahoko moha ako makehe ki hono ngaue’aki ‘o e ngaahi me’angaue ni ‘e ha fakafofonga mei he Nishi Trading.

Na’e foaki ‘ae me’a’ofa ni ‘e he tokoni talekita ‘o e Australian High Commision ‘o fakafofonga’i mai ‘a e PHAMA. Na’e pehe e Paula Mosa’ati mei he PHAMA ‘oku ‘amanaki ‘e toe ‘omai moha ngaahi me’angaue ‘o toe lahi ange he vave taha.


Comments are closed.

HEADLINES

FANONGONONGO SAVEA NGOUE POTUNGAUE NGOUE, ME’ATOKONI MOE VAOTATA
IMG_5064

ÓKU ÓATU ‘A E FANONGONONGO SAVEA NGOUE KI HE VAHEFONUATONGATAPU.   KO E […]

FULL STORY
FAKAPAPAU’I KI MU’A PEAKE TOKI FOLAU MO HA ME’ATOKONI KI NU’USILA
Page1

Ko ho’o folau kotoa pe ki Nu’usila mo ha fa’ahinga me’atokoni kuo […]

FULL STORY
WORLD FOOD DAY 2018
IMG_0214

The Theme for world food day 2018 is ”OUR ACTION ARE OUR […]

FULL STORY
Memorandum of Understanding(MOU) Between New Zealand and Tonga Government, Ministry of Agriculture,Food,Forests and Fisheries
IMG_9746

Memorandum of Understanding was signed on October 4 in Nuku’alofa, Memorandum of […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.