KO E FANONGONONGO

Wednesday, July 5th, 2017

 

Fanongonongo 1

Ko e fanongonongo fakataha ki he kakai fefine VAHE HIHIFO, ‘e fai ki KANOKUPOLU ‘a pongipongi ‘aho 6 Siulai 2017, he taimi 10:00 am.

Faka’apa’apa atu

Sea komiti kakai fefine

 

 

Fanongonongo 2

Ko e kole ki he vahefonua Vava’u, ko kimoutolu kotoa pe ‘oku nau kau ‘I he ngaahi fe’auhi ki lotomala’e ‘i he Polokalama faka’ali’ali ngoue ‘a e Potungaue Ngoue 2017 ki Vava’u ‘aho 7 Siulai.   ‘Oku kamata ‘a e lesisita ‘I he ho’ata ‘aho 6 Tu’apulelu ‘o tapuni ‘I he taimi 5:00am hengiheni Falaite. Ko e makatu’unga pe, kae lava ke fakafaingamalie’i ‘a e ngaue ‘a e kau fakamaau ki hono fakama’opo’opo.

 

Malo mo e faka’apa’apa lahi atu

Pule Potungaue Ngoue Vava’u

 

Amanda Extension


Comments are closed.

HEADLINES

FAKAPAPAU’I KI MU’A PEAKE TOKI FOLAU MO HA ME’ATOKONI KI NU’USILA
Page1

Ko ho’o folau kotoa pe ki Nu’usila mo ha fa’ahinga me’atokoni kuo […]

FULL STORY
WORLD FOOD DAY 2018
IMG_0214

The Theme for world food day 2018 is ”OUR ACTION ARE OUR […]

FULL STORY
Memorandum of Understanding(MOU) Between New Zealand and Tonga Government, Ministry of Agriculture,Food,Forests and Fisheries
IMG_9746

Memorandum of Understanding was signed on October 4 in Nuku’alofa, Memorandum of […]

FULL STORY
ROYAL AGRICULTURAL SHOW 2018
IMGP5008

The Royal Agricultural, Fisheries, Tourism and Trade show is a national event […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.