Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue Vahe Fonua ‘Eua 2017

Sunday, August 6th, 2017

Lau mai ‘a Vava’u Lahi, Ongo Niua, Ha’apai Veu mo honau ngaahi masani ‘oku ‘ikai ke holoa ai ‘a e Funga Fonua ia mo e Feleoko ‘o Maui.

Na’e huufi ‘a e Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue ‘a ‘Eua ‘i he ‘aho 22 Siulai 2017.  Na’e tu’uta ‘a e ha’ele Tama Tu’i Tupou VI pea mo Kuini Nanasipau’u ‘i he mala’e Niu’eiki ke na ‘afio tonu ki he ngaue kafakafa mo to kakava kuo fai hona kakai, tatau pe ‘i tokanga, falehanga kae’uma’a foki ‘a Ngatai.

Na’e fakamamafa ‘a e to folofola ‘a e Tama Tu’i Tupou VI  ki he ngaahi ngaue lava me’a ‘oku lolotonga fakahoko ‘i he funga fonua tautau tefito ‘i he to moli, vanila, ‘akau papa kae’uma’a  ‘a e teu kau atu ‘a ‘Eua ki he teu to hina ke uta atu ki Siapani pea mo Kolea Tonga ‘i he ta’u ni.  ‘Oku faingamalie makehe ‘a ‘Eua ko e ‘uhi ko ‘ene ofi ki Nuku’alofa pea mo e faingamalie ‘o hono ngaahi naunau fefolau’aki ‘i he vaha’a ‘o Nuku’alofa mo ‘Eua.

Na’e aofangatuku  a ‘Ene tofolofola ‘aki ‘a ‘Ene  talamonu ki he katoanga,  mo ‘Ene  FAKAAVA    ai pe  ‘e he Tama Tu’i  Tupou VI ‘a e  Katoanga MAA’IMOA FAKA’ALI’ALI NGOUE, TOUTAI MOE NGAAHI NGAUE ‘A ‘EUA ki he 2017.

IMG_1117 IMG_1169 IMG_1003 IMG_0989 IMG_1126 IMG_1183 IMG_1026


Comments are closed.

HEADLINES

Change the future of migration, Invest in food security and rural development
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_d0f

The importance of investing in food security and rural development as tools […]

FULL STORY
MAFF Retirement Staff
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_ce3

“Congratulations on your retirement”. It has been a pleasure working with you […]

FULL STORY
JOB VACANCY
001
FULL STORY
JOB VACANCY
Advert 2
FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.