‘Akau lolotonga fakatau atu ‘I he va’a Vao’akau ‘a e Potungaue ‘I Tokomololo

Monday, February 5th, 2018

‘Akau Kakala($3.00)

 • mohokoi
 • siale
 • maile
 • puatonga

‘Akau Faito’o ($3.00)

 • uhi
 • kavakava’ulie

‘Akau matatahi ($3.00)

 • telie
 • filo tahi
 • fotulona
 • toa
 • fau

‘Akau Teuteu ($2.00)

 • siale tahi
 • lose
 • si
 • loseli
 • kaute
 • mavaetangi
 • lole

‘Akau Papa ($1.00)

 • Paini
 • kauli

Niu (tufa)

Ahi ($2.00)

Mei ($5.00)

Kola, Laimi, Moli, Molipeli ($5.00)

1 IMG_4252 IMG_4254 - Copy IMG_4255 - Copy IMG_4257 IMG_4258 IMG_4259 IMG_4260 - Copy IMG_4262 IMG_4263 IMG_4264 IMG_4265 IMG_4266 IMG_4267 IMG_4269 IMG_4273 IMG_4274 IMG_4275 IMG_4276 IMG_4277 IMG_4279 IMG_4281 IMG_4282 IMG_4283 IMG_4284 IMG_4286 IMG_4287 IMG_4288


Comments are closed.

HEADLINES

Four New Tractors and 50 Chainsaws to uplift Tonga Agriculture
IMG_5833

The Minister for MAFFF Hon. Semisi Tauelangi Fakahau received a donation of […]

FULL STORY
Kuo a’u lelei mai e fanga kii moa ke tufa he polokalama tokoni langalanga o Gita.
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d4

Na’e tau mai e uta moa (day old chicks) mei Nu’usila ‘I […]

FULL STORY
Agriculture focused discussions and using ICT innovations, inspires Pacific journalists.

10 May, 2018 NUKU’ALOFA, Tonga– The Ministry of Agriculture, Food, Forestry and […]

FULL STORY
JOB VACANCIES
Government of Tonga
FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.