Ola ‘o e langa ngaue ‘a e kau ngoue hili ‘a e fakatamaki koia ko Gita.

Monday, March 19th, 2018

Koe tu’unga ena kuo a’u ki ai e langa ngaue he ‘osi koia e fakatamaki fakaenatula koia ko Gita. Koe ngoue’anga eni ‘a e tangata’eiki ko Lata Silapelu mo Tuliteu ‘I ‘Ahau. Fakatatau ki he’ena fakamatala ‘oku I heena ngoue ‘a e kumala oku teuteu ke tanu koe koane moe talo tonga pea pehe ki he manioke. ‘Oku fakafiefia ‘a e tuu fakataha a e kaingani ke kamata ke langa hake ‘a e ngoue koe siofia ki he malu fakame’atokoni hili koia ‘a e fakatamaki fakaenatula koia ko Gita.

IMG_5057 IMG_5059 IMG_5060 IMG_5061 IMG_5062 IMG_5063 IMG_5064 IMG_5065


Comments are closed.

HEADLINES

ROYAL AGRICULTURAL SHOW 2018
IMGP5008

The Royal Agricultural, Fisheries, Tourism and Trade show is a national event […]

FULL STORY
Aid for Atata island farmers
atata.3

The Hihifo district officer, Sione Manumanu happily received aid for local farmers […]

FULL STORY
POLICY SETTING FOR IMPROVED LINKAGES BETWEEN AGRICULTURE & FISHERIES AND TOURISM: STRENGTHEN THE LOCAL AGRI-FISH FOOD SECTOR AND PROMOTING AGRI-FISH TOURISM IN TONGA
IMG_0472

The  Minister of Agriculture, Food, Forests and Fisheries, The Honourable Semisi Tauelangi […]

FULL STORY
Four New Tractors and 50 Chainsaws to uplift Tonga Agriculture
IMG_5833

The Minister for MAFFF Hon. Semisi Tauelangi Fakahau received a donation of […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.