PUBLIC NOTICE

Monday, March 26th, 2018

Public Notice

Prohibition of taking Chestnut (Ifi) from Tonga to Australia

Due to a recent change to the regulations of Australian Biosecurity Import Condition (BICON), the public is hereby notified that chestnut (ifi) in any forms (raw, frozen or cooked) is no longer allowed to be taken by any means (on aircraft, cargo or vessel shipment) from Tonga to Australia.

The Quarantine Department is requesting public cooperation in complying with this new regulation in order to avoid risks of confiscating chestnut shipments at the Australian border clearance or personally bearing the costs for the returning/reshipment of the chestnut (ifi) consignment from Australia to Tonga.

We appreciate your cooperation in this matter.

Malo ‘Aupito,

Head of Quarantine & Quality Management Division

Ministry of Agriculture, Food, Forests and Fisheries.

 

FANONGONONGO

Tapu hono ‘ave ‘a e Ifi ki ‘Aositelelia

Hou’eki mo hotau kainga fakatokanga’iange koe’uhi koe liliu kuo fakahoko he Pule’anga ‘Aositelelia pe ‘oku ‘iloa koe “Australian Biosecurity Import Condition”(BICON) ki he tu’utu’uni ki he ngaahi me’atokoni ‘oku ngofua ke ‘ave ki ‘Aositelelia.

Fakatokanga’i ange kuo ‘IKAI KE TOE NGOFUA PE TAPU hono toe uta atu e IFI ki ha fa’ahinga feitu’u pe ‘i ‘AOSITELELIA. ‘Oku tatau pe heni hono ‘ave vakapuna fakataha moe pasese pe cargo, pe koniteina vaka tahi. ‘Oku ‘oatu e kole mei he Potungaue ke mou kataki ‘o muimui ki he tu’utu’uni fo’ou ko’e’uhi ke ‘oua na’a faka’auha pe toe fakafoki mai ho’o uta ifi ki Tongani. ‘Ilonga ha taha tene maumau’i e tu’utu’uni ko’eni te ne fua kotoa e ngaahi fakamole ki hono faka’auha pe fakafoki mai ‘ene uta koia mei ‘Aositelelia. Fakatauange e hokohokoatu ai pe ‘etau fetokoni’aki he tafa’aki ko’eni.

Faka’apa’apa atu

Pule, Va’aKolonitini

Potungaue Ngoue, Me’atokoni, Vao’akau moe Toutai


Comments are closed.

HEADLINES

European Union through SPC- Hango Agriculture College Partnership supplies seeds for farmers in Tonga
Hango Seed Handover

Over 200,000 tomato and capsicum seeds were handed over to the Ministry of […]

FULL STORY
PUBLIC NOTICE
images[2]

Public Notice Prohibition of taking Chestnut (Ifi) from Tonga to Australia Due […]

FULL STORY
Ola ‘o e langa ngaue ‘a e kau ngoue hili ‘a e fakatamaki koia ko Gita.
IMG_5057

Koe tu’unga ena kuo a’u ki ai e langa ngaue he ‘osi […]

FULL STORY
TUFA TOKONI KI HE KAU NGOUE MEI HE PULE’ANGA NU’USILA MO ‘AOSITELELIA
IMG_4972

Na’e tatau moe ha ‘a e fiefia e kau ‘ofisa kolo moe kau […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.