‘Aho moe feitu’u ki he Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue, 2019

Thursday, May 23rd, 2019

VAHEFONUA TONGATAPU: ‘Aho 21 moe 22 ‘o Sune 2019.

Feitu’u: Manamo’ui, ‘Atele

VAHEFONUA HA’APAI: ‘Aho 16 Siulai 2019

Feitu’u: Mala’e Lea’aetohi

VAHEFONUA VAVA’U: ‘Aho 19 Siulai 2019

Feitu’u: Mala’e Niponi

VAHEFONUA NIUAFO’OU: ‘Aho 23-24 Siulai 2019

Feitu’u: Mala’e Latufuipeka

VAHEFONUA NIUATOPUTAPU: ‘Aho 25-26 Siulai 2019

Feitu’u: Mala’e Matangimalie

VAHEFONUA ‘EUA: ‘Aho 1 ‘Aokosi 2019

Feitu’u: Mala’e Niu’eiki

Koe ngaahi ‘aho eni moe feitu’u ‘e fakahoko ki ai e maa’imoa faka’ali’ali ngoue ‘o e 2019. Ko hono kaveinga koe TO’U KAI MO HONO LOHU. 


Comments are closed.