.


Hala Vuna, Queen Salote Wharf, Nuku’aloa
Address: P.O.Box 14 Nuku’alofa, Tonga
Phone: +676 23038
Fax: +676 27401
Email: info@mafff.gov.to
Hala Vuna, Queen Salote Wharf, Nuku’aloa
Address: P.O.Box 14 Nuku’alofa, Tonga
Phone: +676 23038
Fax: +676 27401
Email: info@mafff.gov.to
Tokomololo, Tonga
Phone: +676 29500
Tokomololo, Tonga
Phone: +676 29715
Hala Vuna, Queen Salote Wharf, Nuku’aloa
Address: P.O.Box 14 Nuku’alofa, Tonga
Phone: +676 23038
Fax: +676 27401
Email: info@mafff.gov.to
Vaiola Motu’a, Tonga
Phone: +676 28519/+676 21746
Sopu, Tonga
Phone: +676 21399

Vaini, Tonga
Phone: +676 37474

HEADLINES

Four New Tractors and 50 Chainsaws to uplift Tonga Agriculture
IMG_5833

The Minister for MAFFF Hon. Semisi Tauelangi Fakahau received a donation of […]

FULL STORY
Kuo a’u lelei mai e fanga kii moa ke tufa he polokalama tokoni langalanga o Gita.
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19d4

Na’e tau mai e uta moa (day old chicks) mei Nu’usila ‘I […]

FULL STORY
Agriculture focused discussions and using ICT innovations, inspires Pacific journalists.

10 May, 2018 NUKU’ALOFA, Tonga– The Ministry of Agriculture, Food, Forestry and […]

FULL STORY
JOB VACANCIES
Government of Tonga
FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.