TUFA MOA MOE PATO KI HE KAKAI ‘O TONGATAPU KAU AI HA’APAI, VAVA’U PEA MO ‘EUA

Tuesday, March 21st, 2017

  Makatu’unga ‘i he faka’amu ‘a e Potungaue ke kei tokoni’i e kakai e fonua ‘i he tokoni ‘a e Kautaha Tonga Mo’ui Lelei (Tonga Health) ne lava ai ke tufaki atu ‘e he va’a ngaue ki he fanga monumanu ha fanga ki’i moa moe pato ki Tongatapu ni ‘o kau ai ‘a Vava’u, Ha’apai mo ‘Eua. 

Fonua.

Lahi oe fanga moa.

Lahi oe fanga pato.

‘Aho na’e tufa ai ‘o e fanga moa moe fanga pato.

Tongatapu

1000

289

17/03/2017

Vava’u

600

90

28/2/2017

Ha’apai

500

50

3/3/2017

‘Eua

 

50

18/3/2017

 ‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e tokoni ko’eni ‘i he ta’u ‘e 5 ka hoko mai tu’unga ‘i he tokoni ‘a e ngaahi polokalama ‘a e Kautaha Tonga Mo’ui Lelei. Na’e lava foki ‘o fakahoko ‘a e ngaahi ako ki hono tokangaekina ‘o e moa moe pato ki he ngaahi tukui motu pea toki ‘oatu ‘a e tokoni ko ‘eni.  ‘Oku ‘i ai pe ‘a e ‘amanaki ‘e tokoni ‘eni ki he ngaahi famili ki he ngaahi houa ma’u me’atokoni pehe foki ki he ngaahi fatongia kotoa pe ‘o e kakai e fonua ke kei ma’u pe he me’atokoni oku hao, ma’a mo mo’ui lelei.

 
 14download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × two =

HEADLINES

Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue Vahe Fonua Tongatapu 2017
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_5b1

Na’e toki fakama’opo’opo ‘e Tongatapu ‘a e Maa’imoa faka’ali’ali Ngoue ki he […]

FULL STORY
Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue Vahe Fonua Niuatoputapu 2017
IMG_0077

Na’e hoko atu ai pe  ‘a e Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue  ki he […]

FULL STORY
Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue Vahe Fonua ‘Eua 2017
IMG_0989

Lau mai ‘a Vava’u Lahi, Ongo Niua, Ha’apai Veu mo honau ngaahi […]

FULL STORY
Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue Vahe Fonua Ha’apai 2017
20046646_10211507701761221_8642974304399533791_n

Na’e tatau mo e ha ‘a e ongo’i ‘e he Ha’apai kotoa […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.