TUFA MOA MOE PATO KI HE KAKAI ‘O TONGATAPU KAU AI HA’APAI, VAVA’U PEA MO ‘EUA

Tuesday, March 21st, 2017

  Makatu’unga ‘i he faka’amu ‘a e Potungaue ke kei tokoni’i e kakai e fonua ‘i he tokoni ‘a e Kautaha Tonga Mo’ui Lelei (Tonga Health) ne lava ai ke tufaki atu ‘e he va’a ngaue ki he fanga monumanu ha fanga ki’i moa moe pato ki Tongatapu ni ‘o kau ai ‘a Vava’u, Ha’apai mo ‘Eua. 

Fonua.

Lahi oe fanga moa.

Lahi oe fanga pato.

‘Aho na’e tufa ai ‘o e fanga moa moe fanga pato.

Tongatapu

1000

289

17/03/2017

Vava’u

600

90

28/2/2017

Ha’apai

500

50

3/3/2017

‘Eua

 

50

18/3/2017

 ‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e tokoni ko’eni ‘i he ta’u ‘e 5 ka hoko mai tu’unga ‘i he tokoni ‘a e ngaahi polokalama ‘a e Kautaha Tonga Mo’ui Lelei. Na’e lava foki ‘o fakahoko ‘a e ngaahi ako ki hono tokangaekina ‘o e moa moe pato ki he ngaahi tukui motu pea toki ‘oatu ‘a e tokoni ko ‘eni.  ‘Oku ‘i ai pe ‘a e ‘amanaki ‘e tokoni ‘eni ki he ngaahi famili ki he ngaahi houa ma’u me’atokoni pehe foki ki he ngaahi fatongia kotoa pe ‘o e kakai e fonua ke kei ma’u pe he me’atokoni oku hao, ma’a mo mo’ui lelei.

 
 14download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 7 =

HEADLINES

FAKAPAPAU’I KI MU’A PEAKE TOKI FOLAU MO HA ME’ATOKONI KI NU’USILA
Page1

Ko ho’o folau kotoa pe ki Nu’usila mo ha fa’ahinga me’atokoni kuo […]

FULL STORY
WORLD FOOD DAY 2018
IMG_0214

The Theme for world food day 2018 is ”OUR ACTION ARE OUR […]

FULL STORY
Memorandum of Understanding(MOU) Between New Zealand and Tonga Government, Ministry of Agriculture,Food,Forests and Fisheries
IMG_9746

Memorandum of Understanding was signed on October 4 in Nuku’alofa, Memorandum of […]

FULL STORY
ROYAL AGRICULTURAL SHOW 2018
IMGP5008

The Royal Agricultural, Fisheries, Tourism and Trade show is a national event […]

FULL STORY

Photo Gallery

There is no gallery selected or the gallery was deleted.